8. Osnovna škola “Filip Filipović”
9. Osnovna škola “Anton Skala”
10. Osnovna škola “Braća Baruh”
11. Osnovna škola “Vladislav Petković Dis”
12. Gimnazija “Vladislav Petković Dis”
13. Fabrika kartona Avala Ada