Restoran Novi Sport je tokom svog rada uspostavio saradnju i zaslužio poverenje brojnih ustanova i kompanija.

1. Graditelj Beograd
2. Energogroup
3. Konzilijum Laboratorija
4. Osnovna škola “Vojvoda Mišić”
5. Osnovna škola “Sveti Sava”
6. Osnovna škola “Dušan Dugalić”
7. Osnovna škola “Svetozar Marković”